Vi er dataansvarlige for de personlige oplysninger du har oplyst til og Lumenmax Danmark's Webshop – hvordan kontakter du os?

Lumenmax Danmark er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lumenmax Danmark

Merringvej 145, 8700 Horsens

Cvr-nr.: 33020872

Telefon: 6574 0855

E-mailadresse: info@lumenmax.dk

Du kan nedenfor se formålet og typen af personlige oplysninger vi indsamler og håndtere

Når du bruger vores webshop, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: At indsamle data omkring vores besøgendes adfærd på vores hjemmeside.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: IP adresse, Browser og Type af enhed.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kun at opbevare relevante oplysninger i relevant tid.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: At kunne dokumentere, samt håndtere dine køb og forsendelser.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Firmanavn, Person navn på bestiller, Adresse, Post nr., By, mailadresse & telefonnummer.

Opbevaring af dine personoplysninger & deling med tredjepart :

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år jf. regnskabsloven og for at kunne dokumentere samt håndtere evt. reklamationer eller produktfejl.

Webshoppen er placeret på servere og der kræves login for at komme til dine personlige oplysninger.

Serverne er administreret og udbudt af iZettle, hvilket jf. databehandlinglovgivningen betyder vi er forpligtiget til og har indgået en

databehandler aftale med iZettle, da de som hoster, er at betragte som vores externe databehandler, da de opbevarer vores data,

herunder dine personlige oplysninger.

iZettle's Privatlivspolitik kan du se her

Da vi bruger det internetbaserede bogholderisystem Billy til webshoppen som automatisk håndterer bogføringen af din ordre vidregives

dine personlige oplysninger til Billy.

Billy's Privatlivspolitik kan du se her

For at kunne sende/leverer din ordre vidregiver vi også dine personlige oplysninger med vores distributør, som pt. er Coolrunner.

Coolrunner's Persondatapolitik kan du se her

Vi deler ikke, uden dit samtykke, dine personlige oplysninger med anden tredjepart udover de ovennævnte samarbejdspartnere,

medmindre vi bliver bedt herom af via en retskendelse, offentlig myndighed el.lign.

Da vi er dataansvarlige for de personlige oplysninger vi modtager fra dig, følger og overvågner vi nøje vore samarbejdspartneres

databehandlingspolitik og datahåndtering for at sikre at de, ligesom vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig,

hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på en af nedstående kontaktmuligheder.

E-mail: info@lumenmax.dk eller Telefon: 6574 0855

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Dette kan vedr. de handelsmæssige personlige oplysninger gøres Via Din Konto på webshoppen

eller vedr. besøg og brug af webshoppen ved at kontakte os via ovenstående kontaktmuligheder.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Dette kan vedr. de handelsmæssige personlige oplysninger gøres Via Din Konto på webshoppen

eller vedr. besøg og brug af webshoppen ved at kontakte os via ovenstående kontaktmuligheder.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Dette kan vedr. de handelsmæssige personlige oplysninger gøres Via Din Konto på webshoppen

eller vedr. besøg og brug af webshoppen ved at kontakte os via ovenstående kontaktmuligheder.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke,

eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Dette kan kun gøres ved at kontakte os via ovenstående kontaktmuligheder.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dette kan kun gøres ved at kontakte os via ovenstående kontaktmuligheder.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dette kan kun gøres ved at kontakte os via ovenstående kontaktmuligheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er version 2.0 af Lumenmax Danmark’s persondatapolitik skrevet 9/6-2019.